ผู้รับเหมา
  • ดอกเบี้ยต่ำ งานไม่หยุดชะงัก มีเงินหมุนเงินเพื่อโครงการอื่นง่ายขึ้น
  • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วันแรก
  • มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 45 วัน (เพื่อใช้สำหรับโครงการถัดไป)
ร้านค้าช่วง
  • เพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับทางร้าน โดยเฉพาะยอดขาย
  • เพิ่มสภาพคล่องให้กับทางร้าน หมุนเงินได้เร็วขึ้น
  • ยกระดับการทำงานของร้านค้าช่วงให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น
สินเชื่อสนับสนุนผู้รับเหมาและร้านค้าช่วงผู้ที่มีโครงการร่วมกับเจ้าของโครงการในทุกรูปแบบของการก่อสร้าง
Laravel v9.52.16 (PHP v8.2.13)